Danh sách kiến tạo La Liga (TBN) 2021/22

# Cầu Thủ Quốc Tịch Câu Lạc Bộ Kiến Tạox